Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2015

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 264 196 401 652 414 500 12 848 3
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 72 253 78 000 78 500 500 1
04. Amorteringar på övriga lån 191 944 323 652 336 000 12 348 4
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 6 419 516 7 129 086 4 467 821 -2 661 265 -37
01. Nettoupplåning och skuldhantering 6 419 516 7 129 086 4 467 821 -2 661 265 -37
Sammanlagt 6 683 712 7 530 738 4 882 321 -2 648 417 -35