Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 aikana Suomi voi antaa sitoumuksen osallistua Pohjoismaiden ympäristökehitysyhtiön (NEFCO) ympäristökehitysrahastoon (NMF) enintään 900 000 eurolla.

Selvitysosa:Momentille lisätään 900 000 euron sopimuksentekovaltuus, jonka perusteella Suomi voi antaa sitoumuksen osallistua Pohjoismaiden ympäristökehitysyhtiön (NEFCO) ympäristökehitysrahastoon (NMF) vuosina 2014—2016.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 3 200 000