Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2013—2015

    v. 2013
tilinpäätös
1000 €
v. 2014
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2015
esitys
1000 €
 
Muutos 2014—2015
    1000 € %
 
01. Korkotulot 147 725 149 800 130 400 -19 400 -13
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 19 676 21 000 15 900 -5 100 -24
05. Korot muista lainoista 101 754 93 000 79 000 -14 000 -15
07. Korot talletuksista 7 464 11 000 6 300 -4 700 -43
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 18 832 24 800 29 200 4 400 18
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 415 684 1 475 200 2 149 000 673 800 46
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 415 684 1 475 200 2 149 000 673 800 46
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 227 000 150 000 150 000 0
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 227 000 150 000 150 000 0
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 240 000 220 000 345 000 125 000 57
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 240 000 220 000 345 000 125 000 57
Yhteensä 2 030 410 1 995 000 2 774 400 779 400 39