Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 59 430 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista kertyvistä tuloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 400 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Norjan ulkoministeriön, 500 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) ja 12 300 000 euroa ministeriön ja Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) osuuksista ao. yhteistoimintahankkeisiin. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66. Sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioista aiheutuvat menot on budjetoitu momentille 24.10.20.


2015 talousarvio 59 430 000
2014 talousarvio 17 260 000
2013 tilinpäätös 13 027 321

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 59 620 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 190 000 euroa talousarvioesityksen 59 430 000 euroon nähden aiheutuu Libanonin kriisinhallintaoperaatiosta YK:lta saatavista joukkokorvauksista ja sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tuloista.


2015 talousarvio 59 620 000
2014 III lisätalousarvio -500 000
2014 talousarvio 17 260 000
2013 tilinpäätös 13 027 321

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 59 620 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 14 630 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen vähenemisestä.


2015 I lisätalousarvio -14 630 000
2015 talousarvio 59 620 000
2014 III lisätalousarvio -500 000
2014 talousarvio 17 260 000
2013 tilinpäätös 13 027 321

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 14 630 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentilta vähennetään 460 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion muutoksesta 5 110 000 euroa aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen vähentymisestä ja 4 650 000 euroa Libanonin kriisinhallintaoperaatiosta YK:ltä saatavien joukkokorvausten kasvusta.


2015 II lisätalousarvio -460 000
2015 I lisätalousarvio -14 630 000
2015 talousarvio 59 620 000
2014 tilinpäätös 9 379 100
2013 tilinpäätös 13 027 321

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentilta vähennetään 460 000 euroa.