Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu työttömyysastearvioiden muuttumisesta ja peruspäivärahan saajien määrän kasvusta.


2015 IV lisätalousarvio 15 000 000
2015 I lisätalousarvio 46 000 000
2015 talousarvio 174 000 000
2014 tilinpäätös 254 460 000
2013 tilinpäätös 199 850 000

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 45 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu työmarkkinatuen saajien määrän vähenemisestä sekä maksettujen päivärahapäivien määrän vähenemisestä.


2015 IV lisätalousarvio -45 000 000
2015 talousarvio 1 418 000 000
2014 tilinpäätös 1 544 712 119
2013 tilinpäätös 1 340 780 142