Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 221 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2016 lopussa 101 701 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,37 %. Vuonna 2018 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena -0,2 prosentin korkoa 3 kuukauden korkojaksolle ja 0,9 prosentin korkoa 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 1 243
Muut obligaatiolainat -8
Muut joukkovelkakirjalainat -2
Velkasitoumuslainat -7
Velkakirjalainat ja muut lainat -5
Yhteensä 1 221

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -73 000
Uudet korko- ja tasapaino-oletukset -2 000
Yhteensä -75 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 1 221 000 000
2017 I lisätalousarvio 50 000 000
2017 talousarvio 1 296 000 000
2016 tilinpäätös 1 513 349 158

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 221 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 60 000 000 euroa.

Selvitysosa:Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Määrärahan vähentämisen taustalla on euroalueen korkotasojen lasku. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, -0,3 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja 1,0 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2018 II lisätalousarvio -60 000 000
2018 talousarvio 1 221 000 000
2017 tilinpäätös 1 324 939 712
2016 tilinpäätös 1 513 349 158

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 60 000 000 euroa.