Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

10. Tuomioistuimet ja oikeusapuPDF-versio

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

Momentin nimike on muutettu.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 61 152 000
2016 tilinpäätös 61 849 000
2015 tilinpäätös 60 076 000