Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

I lisätalousarvioesitys 2017PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 490 266 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 251 000 000
03. Korkotulojen lähdevero, lisäystä 31 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, lisäystä 220 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 186 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 186 000 000
10. Muut verot 52 000 000
03. Autovero, lisäystä 52 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 1 266 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä 1 266 000
12. SEKALAISET TULOT -1 609 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 3 788 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 3 788 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 1 550 000
98. EU:lta saatavat tulot , lisäystä 1 550 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala -830 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -830 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista, lisäystä 6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 19 133 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 19 133 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 5 500 000
90. Rahapelitoiminnan tuotto, lisäystä 5 500 000
39. Muut sekalaiset tulot -36 750 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä -36 750 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET -6 800 000
01. Korkotulot 200 000
07. Korot talletuksista 200 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta -7 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä -7 000 000
15. LAINAT -178 078 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -178 078 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -178 078 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 303 779 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 10 603 000
01. Hallinto 1 533 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 688 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä 645 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -100 000
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 100 000
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 200 000
10. Omistajaohjaus 8 200 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 200 000
90. Muut menot 870 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä 120 000
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 750 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 719 000
01. Ulkoasiainhallinto 19 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 000
10. Kriisinhallinta 3 700 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 155 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 545 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 0
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -6 589 000
01. Ministeriö ja hallinto -6 469 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -89 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), vähennystä -6 500 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 20 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 0
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Rangaistusten täytäntöönpano -120 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -120 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 18 212 000
01. Hallinto 112 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 115 000
10. Poliisitoimi 200 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Maahanmuutto 17 900 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä 14 900 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 949 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 6 483 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -10 270 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 16 753 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 5 466 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 466 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 46 823 000
01. Hallinto 375 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 375 000
10. Verotus ja tulli 0
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 0
20. Palvelut valtioyhteisölle 0
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 140 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 140 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 0
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Eläkkeet ja korvaukset -200 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha), vähennystä -200 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 17 940 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 500 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 22 000 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -5 560 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 11 168 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 2 168 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 9 000 000
90. Kuntien tukeminen 9 200 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 9 200 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 8 200 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä 8 200 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 20 491 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot -84 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -9 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -75 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 0
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Ammatillinen koulutus 2 000 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 9 000 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 000 000
70. Opintotuki 75 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 75 000
80. Taide ja kulttuuri 0
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 0
90. Liikuntatoimi 9 500 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
55. Valtionavustus liikuntapaikan rakentamiseen KymiRing Oy:lle (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 23 280 000
01. Hallinto ja tutkimus 5 660 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 060 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 600 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
10. Maaseudun kehittäminen 0
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Maa- ja elintarviketalous 6 600 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), lisäystä 1 100 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 500 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
40. Luonnonvaratalous 11 020 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 11 020 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 42 819 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot -11 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -11 000
10. Liikenneverkko 35 012 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 35 012 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut -825 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -825 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 8 643 000
44. Median innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 643 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 25 985 000
01. Hallinto -630 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -630 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 12 630 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 370 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 000 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 4 300 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -4 300 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 10 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 1 350 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 350 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 2 000 000
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
60. Energiapolitiikka 635 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), lisäystä 635 000
70. Kotouttaminen 0
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 51 500 000
01. Hallinto 680 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 230 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 111 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 219 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 120 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut -1 300 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), vähennystä -1 300 000
20. Työttömyysturva 3 400 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 0
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 0
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä 3 400 000
30. Sairausvakuutus -7 500 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -7 500 000
40. Eläkkeet 19 600 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 19 600 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 0
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 30 000 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (siirtomääräraha 3 v) 0
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 0
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 0
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 000 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 1 000 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 5 500 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 500 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 987 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot -13 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -13 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 5 000 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 0
02. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio (siirtomääräraha 3 v) 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
36. VALTIONVELAN KOROT 50 000 000
01. Valtionvelan korko 50 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä 50 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 303 779 000