Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2021—2023

    v. 2021
tilinpäätös
1000 €
v. 2022
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2023
esitys
1000 €
 
Muutos 2022—2023
    1000 € %
 
01. Kansanedustajat 21 434 22 284 22 743 459 2
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 434 22 284 22 743 459 2
10. Eduskunnan kanslia 68 126 76 714 78 592 1 878 2
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 54 008 59 419 61 122 1 703 3
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4 419 6 200 6 200 0
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 5 699 6 095 6 270 175 3
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 5 000 5 000 0
20. Eduskunnan oikeusasiamies 7 301 8 087 8 531 444 5
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 7 301 8 087 8 531 444 5
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 906 4 302 4 539 237 6
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 701 4 082 4 309 227 6
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 205 220 230 10 5
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 17 072 17 301 17 791 490 3
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 551 16 551 17 041 490 3
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 521 750 750 0
90. Eduskunnan muut menot 4 510 4 780 4 880 100 2
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha) 4 510 4 780 4 880 100 2
Yhteensä 122 348 133 468 137 076 3 608 3