Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä on säädetty laissa tasavallan presidentin kansliasta (100/2012). Tasavallan presidentin kanslian toiminta ja tavoitteet määräytyvät perustuslaissa ja muissa laeissa säädettyjen tasavallan presidentin tehtävien ja tasavallan presidentin itsensä asettamien tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Kestävä kehitys

Tasavallan presidentin kanslian tavoite on hiilijalanjäljen pienentäminen kolmannekseen vuoteen 2024 mennessä, lähtötasona vuosi 2016. Sen saavuttamiseksi kanslia mm. käyttää mahdollisimman kattavasti uusiutuvaa energiaa hallinnoimissaan rakennuksissa sekä vähentää matkustamisesta aiheutuvia hiilipäästöjä. Kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä lisätään edelleen uusiutuvan energian osuutta.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2020—2022

    v. 2020
tilinpäätös
1000 €
v. 2021
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2022
esitys
1000 €
 
Muutos 2021—2022
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 126 126 126 0
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 126 126 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 10 495 18 635 26 671 8 036 43
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 783 8 585 8 621 36 0
02. Entisten tasavallan presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 193 500 500 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 131 2 550 2 550 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 889 2 000 3 000 1 000 50
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 5 v) 2 500 5 000 12 000 7 000 140
Yhteensä 10 621 18 761 26 797 8 036 43
  Henkilötyövuosien kokonaismäärä 67,0 69,0 69,0