Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuoltoPDF-versio

31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

4) opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksena Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4).

Muutos talousarvioesityksen 400 000 euroon nähden on 100 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 150 000 euroa siirtona momentille 33.01.06 vankiterveydenhuollon kustannusten kattamiseen ja lisäyksenä 250 000 euroa Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön toiminnan kehittämiseen.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2018 talousarvio 500 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 400 000
2016 tilinpäätös 2 200 000

38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää:

5) pilottihankkeiden toimeenpanosta aiheutuvien toimintamenojen ja toimeenpanoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden maksamiseen sekä toimeenpanoon liittyvien korvausten maksamiseen Kansaneläkelaitokselle.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 5) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 5).


2018 talousarvio 100 000 000
2017 I lisätalousarvio 30 000 000