Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

30. SairausvakuutusPDF-versio

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 119 990 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 2 119 700 000 euroon nähden on 290 000 euroa ja aiheutuu hallituksen eduskunnalle antamaan, talousarvioesitykseen liittyvään hallituksen esitykseen (HE 141/2017) laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta.


2018 talousarvio 2 119 990 000
2017 I lisätalousarvio -7 500 000
2017 talousarvio 1 951 000 000
2016 tilinpäätös 1 150 092 347