Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta puolet käytetään vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Valtiolle tuloutettava osuus sisältää 7,45 milj. euroa Kreikan valtionvelkakirjoista saatavia tuottoja. Nämä sijoitukset on toteutettu Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperiohjelman puitteissa.

  2016 2017 2018 2019
         
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 98 91 104 143
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 67 70 67 62

2020 talousarvio 100 000 000
2019 II lisätalousarvio 43 000 000
2019 talousarvio 100 000 000
2018 tilinpäätös 104 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 88 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys perustuu toteutuneeseen tuloutukseen. Pankkivaltuusto vahvisti 20.3.2020 Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päätti, että pankki tulouttaa valtiolle 188 milj. euroa.


2020 II lisätalousarvio 88 000 000
2020 talousarvio 100 000 000
2019 tilinpäätös 143 000 000
2018 tilinpäätös 104 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 88 000 000 euroa.