Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämäPDF-versio

01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 280 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen liittyneiden yrityskauppavalvonnan ja markkinoiden toimivuuden edistämisen lisätehtävien poistumisesta uudistuksen rauettua.


2019 IV lisätalousarvio -280 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 15 548 000
2018 tilinpäätös 11 294 000
2017 tilinpäätös 10 619 000

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu EU:n yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulon siirtymisestä vuoteen 2020.


2019 IV lisätalousarvio -2 700 000
2019 talousarvio 7 943 000
2018 tilinpäätös -1 564 661
2017 tilinpäätös 2 445 896

05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 160 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu kemikaalilain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2020, mistä 40 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.21.


2019 IV lisätalousarvio -160 000
2019 talousarvio 19 564 000
2018 tilinpäätös 19 218 000
2017 tilinpäätös 19 482 000