Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaPDF-versio

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2017 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä 30 860 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 17 810 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio 10 000 000
2018 tilinpäätös 10 000 000
2017 tilinpäätös 30 860 000

47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio 30 777 000
2018 tilinpäätös 19 619 947
2017 tilinpäätös 27 993 447

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu maksatusarvioiden tarkentumisesta.


2019 IV lisätalousarvio 15 000 000
2019 talousarvio 140 000 000
2018 tilinpäätös 161 793 255
2017 tilinpäätös 141 827 409