Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 885 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 1 800 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 28.70.05 säästöpäätöksen määrärahan palauttamisesta, 825 000 euroa tiedolla johtaminen -hankkeen rahoituksesta, 200 000 euroa aluekehityksen tilannekuva -hankkeen rahoituksesta ja 60 000 euroa kotouttamiseen liittyvän oikeudellisen neuvonnan siirrosta momentilta 32.30.01.


2019 IV lisätalousarvio 2 885 000
2019 talousarvio 170 338 000
2018 tilinpäätös 171 937 000
2017 tilinpäätös 172 030 000

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 32.40.05 kemikaalilain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2020.


2019 IV lisätalousarvio 40 000
2019 talousarvio 786 000
2018 tilinpäätös 5 732 000
2017 tilinpäätös 4 326 000

40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 258 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 290 000 euroa työsuhdeneuvontaan ja vähennyksenä 32 000 euroa siirtona momentille 32.30.51 Pohjois-Kalotin koulutussäätiöltä hankittavaan Nord-koulutukseen.


2019 IV lisätalousarvio 258 000
2019 II lisätalousarvio 530 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 5 171 000
2018 tilinpäätös 18 651 000
2017 tilinpäätös 14 143 000