Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

Utvidgad sökning

1. På basis av momentets nummer


2. På basis av momentets namn


3. På basis av anslagstyp


I sökfältet kan du använda jokertecknen (* och ?) mellan orden. Med en asterisk (*) kan du ersätta vilken teckenföljd som helst, exempelvis barnbidr* söker fram alla ord som börjar med barnbidr. Med frågetecken (?) kan du på motsvarande sätt ersätta ett enda tecken.

Du kan också använda de booleska operatorerna AND och OR, varvid t.ex. sökningen lag OR förordning söker fram de dokument där ordet lag eller ordet förordning ingår.

Normalvärdet är att sökningarna gäller anslagen. På sökformuläret kan du ändra sökningen till att gälla inkomstposterna.

Du kan söka varken på basis av momentets nummer eller namn. Skriv till fälten nummer av den huvudtiteln/avdelningen och det kapitlet som du vill och nummer eller namn av det momentet som du vill. Med att lämna fälten öppna kan du till exempel söka moment med vissa nummer eller namn i alla kapitel under en bestämd huvudtitel/avdelning eller under alla huvudtitlar/avdelningar.

Exempel:
Sök alla moment med vissa nummer under alla huvudtitlar (21 = omkostnader):