Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10. PoliisitoimiPDF-versio

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 733 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 71 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäys 71 000 euroa ja perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavasta tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamisesta.

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 823 000 euroa covid-19-pandemiasta aiheutuviin kuluihin, 1 800 000 euroa rikosteknisen laboratorion palvelukyvyn turvaamiseen, 3 000 000 euroa kertamenona poliisin ennaltaehkäisevään toimintaan, 482 000 euroa EU-yhteentoimivuuden (IO) edellyttämiin muutoksiin ja 685 000 euroa siirtona momentilta 26.10.02 operatiivisen toiminnan kuluihin sekä vähennyksenä 128 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 6 733 000
2021 talousarvio 799 361 000
2020 tilinpäätös 802 366 000
2019 tilinpäätös 759 575 000

02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 658 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 27 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa ja vähennyksenä 685 000 euroa siirtona momentille 26.10.01 operatiivisen toiminnan kuluihin.


2021 III lisätalousarvio -658 000
2021 talousarvio 44 553 000
2020 tilinpäätös 49 120 000
2019 tilinpäätös 43 915 000

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kohdemaiden perimiin maksuihin, jotka on suoritettava edellytyksenä palautettavan maahan pääsylle tilanteissa, joissa palautettava on kieltäytynyt koronatestauksesta.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 7 608 000
2020 tilinpäätös 1 608 000
2019 tilinpäätös 9 168 000