Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

IV lisätalousarvioesitys 2013PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 5 100 000
10. Eduskunnan kanslia 5 100 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 5 100 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI -15 000
02. Tasavallan presidentin kanslia -15 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -15 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA -53 000
01. Hallinto -45 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -45 000
30. Oikeuskanslerinvirasto -8 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -8 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 23 346 000
01. Ulkoasiainhallinto 204 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 204 000
10. Kriisinhallinta -1 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 0
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), vähennystä -1 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 23 143 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 15 143 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 000 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 0
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 21 280 000
01. Ministeriö ja hallinto 6 605 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 124 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -13 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 6 500 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 15 556 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -20 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 137 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -89 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -47 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 15 600 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta -273 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -273 000
30. Syyttäjät -118 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -118 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano -490 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -490 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 999 000
01. Hallinto -50 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -50 000
10. Poliisitoimi -1 814 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 814 000
20. Rajavartiolaitos -516 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -516 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 4 238 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -23 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 261 000
40. Maahanmuutto 5 141 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -45 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 0
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 5 186 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -1 134 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto -29 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -29 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus -1 105 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 330 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 225 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 0
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 59 664 000
01. Hallinto -82 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -82 000
10. Verotus ja tullitoimi 4 772 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 134 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -362 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 1 032 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 033 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 1 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto -151 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -136 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -11 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -4 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 319 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -144 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -87 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 550 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -1 120 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 120 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -268 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 2 332 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -2 600 000
90. Kuntien tukeminen 162 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 162 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen -35 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä -35 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 90 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), lisäystä 90 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA -213 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot -118 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -61 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -39 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -18 000
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Yleissivistävä koulutus -121 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -121 000
20. Ammatillinen koulutus -13 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -13 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus -2 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -26 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -34 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -13 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -27 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä 101 000
70. Opintotuki -2 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 000
80. Taide ja kulttuuri 43 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -11 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 93 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -45 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -8 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -9 000
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 48 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -44 027 000
01. Hallinto 2 374 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -61 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -38 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) 500 000
10. Maaseudun kehittäminen 0
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -190 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 190 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 0
20. Maatalous -40 976 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -76 000
45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 0
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä -40 900 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu -93 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -93 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 0
40. Kala-, riista- ja porotalous -41 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -41 000
50. Vesitalous -5 000 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -5 000 000
60. Metsätalous -122 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -122 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri -169 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -155 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -14 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 825 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot -36 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -36 000
10. Liikenneverkko 2 969 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -148 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 1 100 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 017 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut -29 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -29 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 0
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 0
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 0
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Tutkimus -79 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -79 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 756 000
01. Hallinto -450 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -121 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -629 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha), lisäystä 300 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 19 688 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -81 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 147 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -13 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -65 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 12 000 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 15 597 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -403 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä 8 000 000
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v) 0
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), lisäystä 8 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä -73 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -27 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -7 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -39 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 0
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 0
60. Energiapolitiikka -30 006 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 106 938 000
01. Hallinto -149 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -160 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -10 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -99 000
02. Valvonta 9 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -30 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 45 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta -147 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -147 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 24 534 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä 20 000 000
55. Elatustuki (arviomääräraha), lisäystä 3 500 000
60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha), lisäystä 1 034 000
20. Työttömyysturva 75 080 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä -64 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä 24 650 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä 100 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä 13 230 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä 1 200 000
40. Eläkkeet 5 600 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 4 000 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha), lisäystä 1 600 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 2 080 000
38. Valtionavustus kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanoon (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 080 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen -69 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -69 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 558 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 1 570 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -57 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -73 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 1 700 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 2 000 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen -12 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -12 000
Määrärahojen kokonaismäärä 189 024 000