Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät

Talousarvioesitys 2013

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 79 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 10 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen.


2013 IV lisätalousarvio -89 000
2013 talousarvio 29 398 000
2012 tilinpäätös 28 597 000
2011 tilinpäätös 28 082 000