Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Kansanedustajat 21 866 0 0 0 0 21 866
01. Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
21 866 21 866
10. Eduskunnan kanslia 112 627 0 10 000 0 0 122 627
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
55 940 55 940
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
(arviomääräraha)
7 087 7 087
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
13 600 13 600
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
4 000 4 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
(siirtomääräraha 3 v)
32 000 10 000 42 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 214 0 0 0 0 6 214
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
6 214 6 214
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 568 0 0 0 0 3 568
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 383 3 383
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
185 185
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 889 0 0 0 0 15 889
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
15 307 15 307
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
582 582
90. Eduskunnan muut menot 4 005 0 0 0 0 4 005
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(arviomääräraha)
4 005 4 005
  Yhteensä 164 169 0 10 000 0 0 174 169