Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittaneen Oy PP-Recycling Ltd:n käytössä olleisiin tiloihin ja kiinteistölle varastoitujen vaarallisten jätteiden varastointiin, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä jätteiden muuhun vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Oy PP-Recycling Ltd on vaarallisten jätenesteiden käsittelemiseen ja kierrättämiseen erikoistunut yhtiö, joka toimi kiinteistöyhtiö Green Tech Oy:ltä vuokratuissa tiloissa Padasjoella. Oy PP-Recycling Ltd on asetettu konkurssiin ja konkurssi on elokuussa 2013 rauennut varojen puutteeseen. Kiinteistöllä on varastoituna erilaisista jätelajeista koostuvia vaarallisia jätteitä yhteensä noin 1 550 tonnia. Varastointitilat eivät täytä asianmukaisia varastointi- ja turvajärjestelyvaatimuksia, mistä syystä jätteistä aiheutuu merkittävä ympäristöriski. Vastuu jätteiden ja turvallisuusongelman poistamisesta on yrityksen konkurssin rauettua toissijaisesi kiinteistön haltijalla, joka on velkainen ja kiinteistö on ulosmittauksessa. Valtio joutuu tästä syystä viime kädessä ottamaan vastuun turvallisuusriskin poistamisen aiheuttamista kustannuksista ja toimintavelvollisuuksista. Määrärahasta varataan em. tarkoitukseen 2 000 000 euroa.


2013 IV lisätalousarvio 2 000 000
2013 talousarvio 12 942 000
2012 tilinpäätös 11 750 000
2011 tilinpäätös 2 000 000