Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ostopalveluiden lisääntyneestä käytöstä sekä talousarviosta poistetun momentin 35.10.77 aiemmilta vuosilta siirtyneiden määrärahojen edellyttämistä arvonlisäveromenoista.


2013 IV lisätalousarvio 1 700 000
2013 talousarvio 6 700 000
2012 tilinpäätös 8 318 467
2011 tilinpäätös 7 748 003