Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

30. SyyttäjätPDF-versio

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 118 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 107 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 11 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen.


2013 IV lisätalousarvio -118 000
2013 talousarvio 45 947 000
2012 tilinpäätös 45 312 000
2011 tilinpäätös 44 376 000