Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 860 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2018 lopussa 103 884 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,13 %. Vuonna 2020 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena -0,4 prosentin korkoa 3 kuukauden korkojaksolle ja -0,2 prosentin korkoa 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 909
Muut obligaatiolainat -1
Muut joukkovelkakirjalainat 1
Velkasitoumuslainat -49
Yhteensä 860

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -310 000
Yhteensä -310 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 860 000 000
2019 talousarvio 1 170 000 000
2018 tilinpäätös 1 146 884 096

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 860 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 38 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu korkomenoarvion tarkistamisesta toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Lisäyksen taustalla on nettolainanoton kasvu lisätalousarvioiden mukaisesti.

Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, -0,5 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja -0,3 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2020 VII lisätalousarvio 38 000 000
2020 talousarvio 860 000 000
2019 tilinpäätös 1 191 021 897
2018 tilinpäätös 1 146 884 096

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 38 000 000 euroa.