Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

90. LiikuntatoimiPDF-versio

50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 18 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Yhdeksän henkilötyövuoden lisäys aiheutuu antidopinganalyysitoiminnan käynnistymisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 108 944 000
2020 tilinpäätös 100 210 894
2019 tilinpäätös 154 028 306

54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 37 937 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen Stadion-säätiölle Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannuksiin edellyttäen, että Helsingin kaupunki osoittaa hankkeelle rahoitusta siten, että kaupungin rahoitusosuus hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on vähintään puolet. Hankkeen valtion sitoumuksia koskeva kokonaisosuus on enintään 168 436 500 euroa.

Selvitysosa:Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kokonaiskustannus on 336 873 000 euroa. Hanke on tarkoitus rahoittaa valtion ja kaupungin toimesta yhtäläisin rahoitusosuuksin.

Hankkeelle on osoitettu aiemmissa talousarvioissa määrärahoja yhteensä 118 500 000 euroa ja tähänastiset avustuspäätökset on tehty tämän mukaisesti. Hankkeen valtion osuutta koskeva loppuerä on yhteensä enintään 49 936 500 euroa, josta 12 000 000 euroa rahoitetaan rahapelitoiminnan voittovaroista momentilta 29.90.50 vuoteen 2027 mennessä.


2021 III lisätalousarvio 37 937 000