Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10.4. Liikenneväylien korjausvelkaPDF-versio

Liikenneväyliin liittyvän infrastruktuurin hankintamenopohjainen tasearvo oli 20,0 mrd. euroa 31.12.2019. Liikenneväylät muodostivat 42,4 % valtion käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaikaisista sijoituksista, jotka olivat yhteensä 47,1 mrd. euroa.

Valtion käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (mrd. euroa)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                       
Väylärakenteet ja maapohjat 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,6 19,6 19,8 19,9 20,1 20,0
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 20,4 20,7 21,6 22,7 22,0 22,5 22,7 23,1 23,1 24,7 25,0
Muu käyttöomaisuus 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yht. 40,6 41,0 42,2 43,3 42,9 43,8 44,1 44,7 44,8 46,8 47,1

Liikenneväyläinvestoinnit, poistot ja tasearvojen muutos vuosina 2000—2019 (milj. euroa)

  Tie Rata Vesi Väylät yhteensä
  Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos
                         
2000 291 399 -107 282 203 78 5 15 -10 578 617 -38
2001 224 399 -175 143 211 -68 6 16 -10 372 626 -253
2002 591 488 103 250 224 26 15 14 1 857 726 131
2003 398 508 -110 290 229 61 8 14 -6 696 751 -55
2004 628 555 73 348 137 211 1 14 -12 977 706 271
2005 420 582 -161 303 148 155 6 12 -6 729 742 -13
2006 425 609 -184 255 141 115 11 12 0 692 761 -69
2007 455 633 -178 256 153 103 9 11 -2 721 797 -77
2008 642 484 158 363 162 202 6 12 -6 1 011 658 353
2009 753 507 245 357 179 178 5 12 -7 1 115 699 416
2010 542 515 27 381 239 142 29 10 19 951 764 188
2011 619 536 83 320 243 76 5 10 -5 944 789 155
2012 504 560 -56 372 246 126 0 10 -9 877 816 61
2013 481 562 -81 412 160 252 8 10 -2 901 732 169
2014 729 579 149 427 162 266 8 10 -2 1 164 751 413
2015 559 596 -38 259 174 85 6 11 -5 823 781 43
2016 629 610 20 315 187 127 19 9 9 963 807 156
2017 589 630 -41 302 197 105 17 10 8 908 837 71
2018 802 649 154 314 207 107 23 10 13 1 140 866 274
2019 512 644 -132 197 213 -16 42 11 31 751 868 -116
Yht. 10 794 11 046 -252 6 147 3 815 2 332 231 232 -1 17 172 15 093 2 079

Väyläomaisuuden investoinnit sisältävät sekä uusinvestointeja että korvaus- ja korjausinvestointeja. Koko väyläomaisuuden hankintamenopohjaisen tasearvon kasvusta huolimatta väyliin liittyy korjausvelkaa. Tieväylien poistot ovat olleet tarkastelukaudella noin 252 milj. euroa suuremmat kuin investoinnit ja vesiväylien osalta vastaavasti noin 1 milj. euroa. Taulukon yhteensä rivillä esitettävää väylien investointien ja poistojen erotusta voidaan hankintamenopohjaisessa tarkastelussa pitää 2000-luvulla syntyneenä minimikorjausvelkana. Rataväylien investoinnit ovat 2000-luvulla puolestaan olleet noin 2,33 mrd. euroa suuremmat kuin poistot.