Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10.3. Taseen ulkopuoliset valtiontakaukset ja -takuutPDF-versio

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2019 tilinpäätöksessä yhteensä 190,1 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 92,7 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiota rasittavat valtiontakaukset ja -takuut olivat 30.6.2020 yhteensä 61,1 mrd. euroa. Kasvua alkuvuodesta oli 0,8 mrd. euroa. Voimassa olevan lainsäädännön ja eduskunnan tekemien takaus- ja takuupäätösten nojalla valtiontakauksiin ja -takuisiin käytettävissä oleva enimmäismäärä oli 30.6.2020 yhteensä 133,9 mrd. euroa (106,5 mrd. euroa 31.12.2019). Kasvua ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 27,4 mrd. euroa ja se johtui pääosin Finnvera Oyj:n vientitakuiden ja varainhankinnan enimmäismäärien sekä kotimaan rahoitusvaltuuksien korottamisesta: Finnvera Oyj:n myöntävissä olevien vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettua enimmäismäärää nostettiin 27 mrd. eurosta 38 mrd. euroon ja näihin liittyvän varainhankinnan enimmäismäärää 15 mrd. eurosta 20 mrd. euroon. Lisäksi Finnveran Oyj:n kotimaan rahoitusvaltuuksia nostettiin 4,2 mrd. euron enimmäismäärästä 12 mrd. euroon.

Valtion talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen takauskannasta Valtion asuntorahasto muodostaa pääosan ja sen takauskanta oli 30.6.2020 yhteensä 15,8 mrd. euroa. Suurin osa näistä takauksista kohdistuu korkotuettuihin vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamis- ja perusparannuslainoihin.

Koronavirusepidemian ja siihen liittyvien rajoituksien seurauksena eduskunta on 30.6.2020 mennessä lisäksi antanut valtioneuvostolle 2,9 mrd. euron valtuudet myöntää uusia valtiontakauksia ja -takuita kotimaan yritysrahoituksen saatavuuden ja työttömyysmenojen maksamisen turvaamiseksi sekä EU:n puitteissa perustettavien kriisinhallintavälineiden toiminnan mahdollistamiseksi.

Voimassa olevat valtiontakaukset ja -takuut sekä käytettävissä oleva enimmäismäärä 30.6.2020 (mrd. euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Voimassa 30.6.2020 Käytettävissä enimmäismäärä
                   
Finnvera 14,6 17,5 22,6 22,6 27,7 30,3 32,6 32,7 73,2
Opintolainat 1,6 1,8 2,0 2,3 2,7 3,4 4,0 4,3 5,2
ERVV1) 6,2 6,6 6,2 6,3 7,0 7,0 7,0 6,9 14,0
Suomen Pankki 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 8,1
Valtion rahastot2) 11,2 11,8 12,3 13,2 13,8 14,6 15,5 15,9 18,8
Covid-19-tukitoimet3)               0,2 2,9
Muut4) 0,8 0,9 0,6 1,1 0,6 0,8 0,5 0,6 11,8
Yhteensä 35,0 39,2 44,2 46,1 52,3 56,6 60,2 61,1 133,9

1) Euroopan rahoitusvakausväline

2) Sisältää Valtion asuntorahaston, Maatilatalouden kehittämisrahaston ja Huoltovarmuusrahaston, joiden takauskannasta Valtion asuntorahasto muodostaa pääosan.

3) Sisältää koronavirusepidemian vuoksi myönnetyt valtiontakaukset ja -takuut Euroopan komission varainhankinnalle (SURE-tukiväline), Euroopan investointipankille (EU Covid-19 -takuurahasto), kotimaisille varustamo- ja ilmailualan yrityksille sekä Työllisyysrahastolle.

4) Käytettävissä oleva enimmäismäärä sisältää 10 mrd. euron määräisen vakuutustakuun, jonka tarkoituksena on varmistaa väestön toimeentulon tai talouselämän turvaamisen kannalta välttämättömien vahinkovakuutusten saaminen poikkeusoloissa.