Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

9.4. Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja velka jaoteltunaPDF-versio

Julkisyhteisöjen rahoitusasema on v. 2021 edelleen syvästi alijäämäinen, 5 % suhteessa BKT:hen. Syvä alijäämä johtuu valtion budjettitaloudesta, mutta myös kunnat ja kuntayhtymät ovat alijäämäisiä. Ydinsektorin ulkopuoliset yksiköiden alijäämä pysyy edellisvuosien tasolla n. 0,4 % suhteessa BKT:hen.

Julkinen velka kasvaa alijäämien myötä nopeasti, mutta hitaammin kuin v. 2020. Velasta suurin osa on valtion budjettitalouden velkaa. Kunnilla ja kuntayhtymillä on myös velkaa merkittävästi. Ydinsektoreiden ulkopuolisten yksiköiden velka koostuu lähinnä kiinteistöyhtiöiden ja kunnallisten yhtiömuotoisten ratahankkeiden velasta. Ydinsektoreiden ulkopuolisten yksiköiden velka kasvaa hitaasti alijäämän verran vuosittain. Julkisyhteisöjen alasektoreihin kuuluvista yksiköistä löytyy lista Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja velka suhteessa BKT:hen jaoteltuna ydinsektoreihin ja ydinsektoreiden ulkopuolisiin yksiköihin

  2018 2019 2020 2021
         
Julkisyhteisöt yhteensä        
Rahoitusasema suhteessa BKT:hen -0,9 -1,0 -7,7 -5,0
Velka suhteessa BKT:hen 59,6 59,2 70,2 72,8
         
Ydinsektorit yhteensä        
Rahoitusasema suhteessa BKT:hen -0,6 -0,6 -7,3 -4,6
Velka suhteessa BKT:hen 57,4 56,9 67,4 69,7
         
Ulkopuoliset yksiköt yhteensä        
Rahoitusasema suhteessa BKT:hen -0,3 -0,4 -0,4 -0,4
Velka suhteessa BKT:hen 2,3 2,3 2,8 3,1