Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2021

56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 25 000 000 euroa öljystä luopumisen avustuksiin (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Myöntämispäätöksiä saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäys ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Lisämäärärahalla toteutetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Rahoitus on osa pilaria 1, ja se on 100 % vihreän siirtymän rahoitusta, ja avustukset myönnetään siten, että ne toteuttavat 100-prosenttisesti vihreän siirtymän sekä DNSH-periaatteen vaatimukset.


2021 III lisätalousarvio 15 000 000
2021 I lisätalousarvio 10 000 000
2021 talousarvio 9 440 000
2020 tilinpäätös 28 670 000