Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2021

04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää myös:

1) digitaalisen rakennetun ympäristön hankkeesta aiheutuviin valtion menoihin ja kansainvälisen yhteistyön kuluihin ja maksuihin

2) avustusten maksamiseen valtionavustuslain nojalla

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Muutos aiheutuu tarpeesta täsmentää momentin päätösosaa varmistamalla vakiosisältöisen käyttötarkoituksen säilyminen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 7 300 000
2020 tilinpäätös 7 300 000