Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

03. ApteekkiveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 197 700 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena, pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkiverosta annetun lain (770/2016) mukaisia maksuja.

Apteekkiverosta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2018 vuoteen 2019. Tarkistettua apteekkiverotaulukkoa sovelletaan vuonna 2021 apteekkiveroon, joka määrätään vuoden 2020 liikevaihdon perusteella.


2021 talousarvio 197 700 000
2020 talousarvio 188 000 000
2019 tilinpäätös 186 518 384