Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

Valtuus

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2021 hyväksyä sitoumuksia 406 284 000 euron arvosta.

Lisäksi luvun perusteluja täydennetään siten, että valtuudesta on varattu 45 000 000 euroa TKI-toimintaan (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Sitoumuksia saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Valtuuden lisäys ja luvun perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista, mistä 20 000 000 euroa aiheutuu Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurin edistämisen kansallisista infrastruktuureista ja 25 000 000 euroa vihreää siirtymää tukevasta TKI-rahoituksen kokonaisuudesta Avainalojen vauhdittaminen ja osaamisen vahvistaminen.

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. Toimenpiteille määritellyt vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteet varmistetaan rahoituksen kohdennuksessa.

Valtuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja 4 000 000 euroa vuonna 2022, 13 000 000 euroa vuonna 2023, 13 000 000 euroa vuonna 2024, 10 000 000 euroa vuonna 2025 ja 5 000 000 euroa vuonna 2026.

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 2 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio -2 000
2021 talousarvio 11 972 000
2020 tilinpäätös 10 840 000
2019 tilinpäätös 11 542 000

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 2 000
2021 talousarvio 19 933 000
2020 tilinpäätös 19 608 000
2019 tilinpäätös 20 357 000

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 3 000
2021 talousarvio 1 679 000
2020 tilinpäätös 1 714 000
2019 tilinpäätös 1 665 000

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 800 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäys 2 000 000 euroa ja siihen liittyvä momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista ja avustuksista jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma käynnistää korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisen osakokonaisuuden. Investointi vie eteenpäin jatkuvan oppimisen uudistusta ja osaamistason nostoa. Samalla se tukee Suomen kestävän kasvun ohjelman digitalisaatiotavoitetta.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 4 000 000 euroa koronavirustilanteen vuoksi tarvittavista toimenpiteistä opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 29.01.04.


2021 III lisätalousarvio 5 800 000
2021 talousarvio 25 989 000
2020 tilinpäätös 37 119 000
2019 tilinpäätös 32 523 000