Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

03. AutoveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 877 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy ajoneuvon yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 2,7—48,9 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mittaustavan mukaisesti. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta alennettiin asteittain vuosina 2016—2019. Autoverotaulukot myös sopeutettiin vuoden 2018 aikana uuteen WLTP-päästömittaustapaan, jotta voitiin huomioida mittaustavan muutoksesta aiheutuva hiilidioksidipäästöarvojen nousu. Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin vanhaa, NEDC-mittaustavan mukaista verotasoa.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suuri merkitys, mutta etenkin keskipitkällä aikavälillä päästökehitys ja sähköautojen yleistyminen vaikuttavat alentavasti autoveron tuottoon.

Tavallisten taksien autoverotuki poistuu asteittain heinäkuuhun 2022 mennessä. Vuoden 2020 heinäkuussa verotuki pienenee 2 400 eurosta 1 200 euroon autoa kohden, minkä arvioidaan lisäävän autoveron tuottoa vuositasolla noin 3 milj. euroa.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2018 2019 ennuste 2020 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 117 900 6 000 108 000 5 500 112 000 5 300
Käytetyt henkilöautot 38 000 4 800 38 000 4 700 39 000 4 500

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2018 oli n. 117 g/km vanhan NEDC-mittaustavan mukaisesti, mikä vastaa suurin piirtein 148 g/km päästötasoa WLTP-mittaustavan mukaisesti. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
talousarvio
2020
esitys
       
Henkilöautot 894 795 766
Pakettiautot 87 79 80
Moottoripyörät 12 12 12
Muut ajoneuvot 8 16 19
Yhteensä 1 001 902 877

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 55 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan n. 89 milj. euroa vuonna 2020.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2018 2019 2020
       
Tavallisten taksien verotuki 6 7 5
Invalidien autoverotuki 3 3 3
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 81 81 81
Yhteensä 90 91 89

2020 talousarvio 877 000 000
2019 II lisätalousarvio -57 000 000
2019 talousarvio 959 000 000
2018 tilinpäätös 1 001 100 778

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 877 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 126 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu alentuneesta autojen myyntiarviosta.


2020 II lisätalousarvio -126 000 000
2020 talousarvio 877 000 000
2019 tilinpäätös 891 917 012
2018 tilinpäätös 1 001 100 778

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 126 000 000 euroa.