Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              40. Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 353 581 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -4 737
Tasomuutos -25 120
Yhteensä -29 857

2015 talousarvio 353 581 000
2014 talousarvio 383 438 000
2013 tilinpäätös 418 339 932

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 352 984 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 597 000 euroa talousarvioesityksen 353 581 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio 352 984 000
2014 talousarvio 383 438 000
2013 tilinpäätös 418 339 932

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 352 984 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu verottomina budjetoitavien määrärahojen tarkistuksista vuoden 2015 lisätalousarvioissa.


2015 IV lisätalousarvio 15 648 000
2015 talousarvio 352 984 000
2014 tilinpäätös 402 150 521
2013 tilinpäätös 418 339 932

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa.