Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Tyhjä elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 097 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 295 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 385 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 14 520 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 416 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 11 800 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 230 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 365 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 245 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 280 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 653 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 475 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 777 000
Yhteensä   58 538 000

Selvitysosa:Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty uusi kohta 19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI), koska Suomi osallistuu enintään viidellä sotilaalla Naton koulutusoperaatioon Irakissa. Operaation kustannuksiksi on arvioitu 475 000 euroa. Lisäksi käyttösuunnitelmakohdasta 04. on vähennetty 85 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 05. on vähennetty 2 070 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 07. on lisätty 643 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 08. on lisätty 2 800 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 15. on vähennetty 1 645 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 16. on lisätty 105 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdasta 20. on vähennetty 223 000 euroa. Tehdyt muutokset aiheutuvat pääosin vahvuusmuutoksista Afganistanin RS-operaatiossa, Irakin OIR-operaatiossa ja Libanonin UNIFIL-operaatiossa sekä operaatioista palaavien ajoneuvojen kunnostamisesta aiheutuvista kustannuksista.


2019 talousarvio 58 538 000
2018 I lisätalousarvio 1 357 000
2018 talousarvio 57 024 000
2017 tilinpäätös 57 359 000