Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2018

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 176 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu tekoälyä ja tietopolitiikkaa koskevan selonteon valmistelusta, sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistämisestä ja julkisten palveluiden muodostaman tekoälyverkoston kehittämisestä.

Momentin nimike on muutettu. Nimikkeen muutos johtuu siitä, että momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää koko julkisen hallinnon eikä vain valtionhallinnon ICT:n ohjaukseen ja kehittämiseen.


2018 I lisätalousarvio 1 176 000
2018 talousarvio 4 125 000
2017 tilinpäätös 6 000 000
2016 tilinpäätös 3 800 000

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 18 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 15 000 000 euroa aiheutuu uusien maakuntien perustamiseen liittyvästä ICT:n muutoksen toimeenpanosta ja näihin liittyvistä tietojärjestelmien konsolidointikustannuksista, 2 500 000 euroa palvelujen hankintaan maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon tueksi ja 1 400 000 euroa maakuntatieto-ohjelman kustannuksista.


2018 I lisätalousarvio 18 900 000
2018 talousarvio 180 070 000
2017 tilinpäätös 53 300 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 8 377 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 1 615 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä -hankkeeseen, 90 000 euroa momentille 25.01.01 henkilötietoja sisältävien asiakirjojen automaattinen anonymisointi ja sisällönkuvailu -hankkeeseen, 1 500 000 euroa momentille 28.01.01 tuottavuusanalyysien toteuttamisen edellyttämiin palveluostoihin ja henkilöstömenoihin, 407 000 euroa momentille 28.20.01 ohjelmistorobotiikkahankkeeseen, 533 000 euroa momentille 28.20.07 tekoälyn hyödyntämiseen asiakaspalvelun parantamiseksi, 436 000 euroa momentille 28.20.09 tekoälyn hyödyntämiseen asiakaspalvelun parantamiseksi, 1 196 000 euroa momentille 30.20.02 ELTE-hankkeeseen, 1 040 000 euroa momentille 30.20.03 Hyrrä-hankkeeseen, 800 000 euroa momentille 30.20.03 yhteisen eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän uudistaminen -hankkeeseen ja 760 000 euroa momentille 32.20.06 tuottavuutta edistävien tekoälysovellusten kehittämiseen.


2018 I lisätalousarvio -8 377 000
2018 talousarvio 23 268 000
2017 tilinpäätös 49 730 000
2016 tilinpäätös 17 799 000

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 926 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 750 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen ja 1 176 000 euroa momentille 28.70.01 tekoälyä ja tietopolitiikkaa koskevaan selonteon valmisteluun, sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistämiseen ja tekoälyverkoston kehittämiseen.


2018 I lisätalousarvio -1 926 000
2018 talousarvio 4 176 000
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös 175 000