Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

07. Korot talletuksistaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 7 100 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.


2023 talousarvio 7 100 000
2022 talousarvio 100 000
2021 tilinpäätös 37 963