Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta puolet käytetään vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Valtiolle tuloutettava osuus sisältää 2,38 milj. euroa Kreikan valtionvelkakirjoista saatavia tuottoja. Nämä sijoitukset on toteutettu Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperiohjelman puitteissa.

Suomen Pankin voiton tuloutuksen kehitys

  2018 2019 2020 2021 2022
           
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 104 143 188 100 26
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 67 62 59 70 51

2023 talousarvio 100 000 000
2022 II lisätalousarvio -73 700 000
2022 talousarvio 100 000 000
2021 tilinpäätös 100 000 000