Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2012

Valtionvelka

Vuoden 2012 lopussa valtionvelan (ml. rahastotalouden velan)arvioidaan olevan n. 89 mrd. euroa, mikä on n. 44½ %suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkasuhteen arvioidaan kasvavanvajaalla kahdella prosenttiyksiköllä vuodesta 2011. Valtionvelankorkomenoiksi arvioidaan 2,2 mrd. euroa, eli runsaat 0,2 mrd. euroaenemmän kuin vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa. Korkomenojennousuun vaikuttaa viime vuosina voimakkaasti kasvanut valtionvelan määrä.


Kuvio 1. Valtionvelan kehitys, mrd. euroa ja % suhteessaBKT:een

Kuvio 1. Valtionvelan kehitys, mrd. euroa ja % suhteessaBKT:een