Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2012

Hallitusohjelman mukaiset muutokset määrärahoissa

Julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi hallitus toteuttaa menojen sopeutustoimia. Talousarvioesitykseen sisältyy yhteensä 1,1 mrd. euron menoleikkaukset hallitusohjelmassa liitteessä 2 esitetyissä kohteissa. Hallitusohjelmassa päätettiin myös menojen lisäyksistä mm. nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan, perusturvan parantamiseen, työllisyyttä ja kasvua edistäviin toimiin sekä ympäristön ja luonnonsuojelua edistäviin toimiin, joihin talousarvioesityksessä kohdennetaan yhteensä n. 410 milj. euroa.