Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2012

Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus

Vastuullisen, pitkäjänteisen ja taloudellista vakautta edistävän menopolitiikan varmistamiseksi hallituksen ohjelmaan sisältyy budjettitalouden menojen kehitystä ohjaava koko vaalikauden kattava menosääntö. Hallitusohjelmassa on sovittu kehyksen piiriin kuuluvien menojen tason laskevan vuoden 2015 tasolla 1 215,5 milj. eurolla verrattuna maaliskuun 2011 kehyspäätökseen. Hallituksen ensimmäinen kehyspäätös, vaalikauden kehys vuosille 2012—2015 annetaan eduskunnalle 5.10.2011.

Talousarvioesityksen kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi vuodelle 2012 ehdotetaan 42 027 milj. euroa, jolloin niin sanotuksi jakamattomaksi varaukseksi jää 57 milj. euroa. Lisäksi vuodelle 2012 on kehyksessä varattu 200 milj. euroa lisätalousarvioita varten.

Kehysten ulkopuolelle jäävien menojen arvio on n. 10,3 mrd. euroa. Suhdanneluonteiset menot nousevat vuoden 2011 tasolta. Kehyksen ulkopuolisia menoja lisää myös veromuutosten kompensaatiot kunnille. Hallitusohjelman mukaisesti kehysjärjestelmään on tehty eräitä mm. kehyksen ulkopuolisiin menoihin vaikuttavia muutoksia, joista tarkemmin luvussa 5.