Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2012

Talouspolitiikan linja

Hallituksen talouspolitiikka tähtää talouden kasvupotentiaalin vahvistamiseen kestävällä tavalla, työllisyysasteen nousuun, kotitalouksien ostovoiman myönteiseen kehitykseen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn ja teollisuuden toimintaedellytysten kohentamiseen. Suomen kannalta on tärkeää parantaa talouden kilpailukykyä ja pitää yllä luottamusta julkisen talouden kykyyn hoitaa velvoitteensa kaikissa tilanteissa. Konkreettinen tavoite on säilyttää valtion luottoluokitus nykyisellä parhaimmalla mahdollisella tasolla.

Julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi hallituksen tavoitteena on valtion velkasuhteen kääntäminen selkeään laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi hallitus tavoittelee valtiontalouden tasapainoa sekä talouden voimistuvaa kasvua.

Vaalikauden aikana tehtävillä menojen ja tulojen sopeutustoimilla sekä rakenteellisilla toimilla vahvistetaan julkista taloutta. Yhteensä valtion menoja ja tuloja on määrä sopeuttaa hallitusohjelman mukaisesti nettomääräisesti 2,5 mrd. eurolla vuositasolla vuoteen 2015 mennessä. Vuoden 2012 talousarvioesitykseen sisältyy hallituksen päättämiä menoleikkauksia 1,1 mrd. euroa ja veronkorotuksia 1,1 mrd. euroa, verrattuna edellisen hallituksen tekemään viimeiseen kehyspäätökseen 23.3.2011. Toisaalta esitykseen sisältyy myös menolisäyksiä n. 410 milj. euroa ja verokevennyksiä 0,9 mrd. euroa (ml. inflaation ja ansiotulon nousun johdosta tehtävä veroperustemuutos sekä korotetut yhteisövero-osuudet) lähinnä työllisyyden ja kasvun parantamiseksi sekä syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Sopeutustoimista huolimatta valtiontalous pysyy alijäämäisenä v. 2012. Finanssipolitiikka on kasvua rajoittavaa valtiontalouden sopeutustoimien vuoksi.