Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 20 482 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 5 532 000 euro jämfört med det belopp på 14 950 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ändring i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017. Terminalprojektet i Fredrikshamn har fördröjts och utbetalningarna av projektstödet skjuts upp med ett år till 2018—2020.


2018 budget 20 482 000
2017 III tilläggsb. -13 830 000
2017 budget 28 465 000
2016 bokslut 23 610 148