Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 247 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 950 000 euro jämfört med det belopp på 8 297 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av uppgraderingen av plattformen för företags- och organisationsdatasystemet (FODS).


2018 budget 9 247 000
2017 I tilläggsb. 1 350 000
2017 budget 6 055 000
2016 bokslut -2 919 589