Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Kestävä kehitys

Tasavallan presidentin kanslia edistää kestävää kehitystä käyttämällä uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä hallinnoimissaan rakennuksissa. Kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä lisätään uusiutuvan energian osuutta energialähteenä.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2018—2020

    v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 1 495 2 875 2 875 0
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 126 126 0
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 199 199 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 1 170 2 550 2 550 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 16 386 17 201 13 249 -3 952 -23
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 100 8 201 8 249 48 1
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 500 500 500 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 224 2 500 2 000 -500 -20
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 5 563 6 000 2 500 -3 500 -58
Yhteensä 17 881 20 076 16 124 -3 952 -20
  Henkilötyövuodet 65,8 67,0 69,0