Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

21. EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2009—2011

    v. 2009
tilinpäätös
1000 €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2011
esitys
1000 €

Muutos 2010—2011
    1000 € %
             
01. Kansanedustajat 20 305 20 720 20 730 10 0
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 20 305 20 720 20 730 10 0
10. Eduskunnan kanslia 69 238 75 373 84 378 9 005 12
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 50 143 53 773 53 378 - 395 - 1
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 5 095 7 000 8 100 1 100 16
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 3 000 1 800 2 400 600 33
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 11 000 12 800 20 500 7 700 60
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 096 5 027 5 331 304 6
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 096 5 027 5 331 304 6
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 273 3 304 3 304
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 080 3 109 3 109
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 193 195 195
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 14 331 13 937 15 583 1 646 12
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 826 13 377 14 963 1 586 12
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 505 560 620 60 11
90. Eduskunnan muut menot 3 888 3 888 3 927 39 1
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha) 3 888 3 888 3 927 39 1
  Yhteensä 116 132 122 249 133 253 11 004 9