Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 300 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 200 000 euro jämfört med det belopp på 100 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt finansieringsbesluten.


2018 budget 1 300 000
2017 III tilläggsb. -2 000 000
2017 budget 5 315 000
2016 bokslut 7 004 248