Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 300 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu covid-19-epidemiasta aiheutuvien tulonmenetysten kattamisesta.


2021 II lisätalousarvio 50 000
2021 talousarvio 7 307 000
2020 tilinpäätös 7 127 000
2019 tilinpäätös 6 750 000