Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 610 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 824 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
6. Avustus covid-19-epidemian aiheuttamien vaikutusten vähentämiseen uskonnollisten kesätapahtumien järjestäjille 1 500 000
Yhteensä 5 180 000

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu covid-19-epidemiasta aiheutuvista avustuksista uskonnollisten kesätapahtumien järjestäjille ja se kohdennetaan uuteen käyttösuunnitelmakohtaan 6.


2021 II lisätalousarvio 1 500 000
2021 talousarvio 3 680 000
2020 tilinpäätös 8 179 000
2019 tilinpäätös 3 613 000